VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel., Faks.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492, +370 674 84937
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00
|

Apie mus

 

Vadovė – Raimonda Kuklienė ( Mob.tel. 8 647 90187; El.p. katechetikoscentras@gmail.com)

Sekretorė-referentė – Vaida Navickienė (Mob.tel. 8 670 21492; El.p.katechetikoscentras@gmail.com)

Buhalterė-knygynėlio darbuotoja – Lucija Jakimovič (Mob.tel. 8 676 57772; El.p. ivonavakc@gmail.com )

Religinio ugdymo specialistė (lietuvių k.) – Jelena Liubčenko (Mob.tel. 8 647 90189; El.p. religinisugdymas.vakc@gmail.com )

Religinio ugdymo ir katechezės specialistė (lenkų, rusų, gudų k.) – Ivona Geben ( Mob.tel. 8 647 90188; El.p. ivonavakc@gmail.com )

Katechezės specialistė – Birutė Jachimovič (Mob.tel. 8 670 93505; El.p. birutejachimovic@gmail.com )

Informacinių sistemų administratorė – Rūta Neverdauskaitė (Mob.tel. 8 670 21492; El.p. kinfocentras@gmail.com)

Mūsų naujienas taip pat galite sekti socialiniame tinkle Facebook: VA katechetikos centras (Spausti : PATINKA- PRENUMERUOTI -PAMATYK PIRMĄ)

 

 

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro:

m i s i j a –
atlikti Ordinaro pavestą katechetinę tarnystę.
(plg. Bendrasis katechezės vadovas. 265-267)

v i z i j a –
šiuolaikinė Vilniaus arkivyskupijos institucija, kuri vienija bei palaiko besiugdančią, dvasiškai augančią bei nuolat tobulinančią savo kompetenciją katalikų tikybos mokytojų ir parapijų katechetų bendruomenę.

t i k s l a s –
Vilniaus arkivyskupijoje užtikrinti katalikų tikybos mokymo ir parapinės katechezės kokybę, bei siekti  įgyvendinti visuminį religinį ugdymą.

u ž d a v i n i a i :
 1. nuolat tirti religinio ugdymo ir parapinės katechezės sritis Vilniaus arkivyskupijoje ir tyrimų pagrindu tobulinti veiklą jose;
 2. rengti, organizuoti tikybos mokytojams ir katechetams profesinio meistriškumo tobulinimo bei dvasinio tobulėjimo programas, seminarus, renginius, rekolekcijas, šventes;
3. kurti ir įgyvendinti religinio ugdymo ir parapinės katechezės suaktyvinimui skirtus projektus;
4. konsultuoti tikybos mokytojus, katechetus programų, projektų rengimo klausimais;
5. inicijuoti ir plėtoti pažangias, šiuolaikines Švietimo pertvarkos ir naujų Bažnyčios dokumentų skatinamas iniciatyvas;
6. kurti, kaupti informacinį fondą (religinę, pedagoginę, katechetinę literatūrą; garso ir vaizdo įrašus; technines ir metodines priemones; gerosios patirties aprašus ir pan.) ir iš jo skolinti medžiagą tikybos mokytojams ir katechetams;
7.  nuolat atnaujinti Centro interneto svetainės turinį, skelbiant joje visapusišką ir aktualią informaciją tikybos mokytojų ir parapijos katechetų bendruomenei;
8. bendradarbiauti su kitomis šalies bei užsienio kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigomis ir teikti įvairias tęstinio mokymosi paslaugas;
9. organizuoti, atsižvelgiant į esamą poreikį ir turimas galimybes, įvairaus pobūdžio veiklą (katechizuojamąją, kultūrinę, šviečiamąją, leidybinę ir t.t.), susijusią su lėšų kaupimu kitiems projektams įgyvendinti. 

n u o s t a t a i.

Puslapiai: